Pædagogik & metode

Pædagogik & metode

Vores udekørende teams tager udgangspunkt i vores overordnede filosofi, der ser det enkelte menneske som unikt og besidder ressourcer. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer i de daglige gøremål samt i det sociale samspil med omverdenen. Der arbejdes med selvstændighed, selvhjulpenhed, og det at tage ansvar og del i eget liv. Vi støtter og vejleder den enkelte borger til at træffe selvstændige valg/beslutninger.

Vores ambition i det udekørende team er at skabe rammer, således at den enkelte borger udnytter sine ressourcer optimalt og bliver i stand til at give udtryk for sine ønsker samt udvise initiativ og stå ved sig selv, og dermed optimerer sin livskvalitet. Vi tager udgangspunkt i at den enkelte borger skal kunne mest mulig selv.