Nyt botilbud?

Brug for et nyt botilbud?

Fonden Fællesbo Grindsted tilbyder i samarbejde med pårørende, kommuner eller andre interessenter opstart og drift af socialpædagogiske bosteder. Målgrupperne kan være mange. Rammer og tilgange skal nødvendigvis tage udgangspunkt i den enkelte målgruppe. Vi drifter gerne stort, men af faglige hensyn tager vi udgangspunkt i små og trygge enheder.

Interesseret i at høre, hvordan vi kan være med til at skabe de bedste tilbud. Kontakt leder Peter Ladekarl Hansen på tlf.: 6040 3731

Case

Eksempel på botilbud – Voksne med autisme (efter lov om social service §107 og §108):

Fællesbo Solsikken er et bofællesskab for unge voksne autisme. Borgerne på Fællesbo Solsikken har brug støtte til praksis såvel som praksis, socialt og psykisk karakter. Borgerne har behov for støtte, og vejledning til udførelse af dagligdagens praktiske opgave som indkøb og planlægning. En del af borgerne lider af psykiske vanskeligheder som angst, depression eller stress.

Der er personale dækning på Fællesbo Solsikken alle døgnenes timer. Det er som udgangspunkt pædagogisk personale, SSA eller andet personale, med erfaring inden for denne målgruppe. Den pædagogisk indsat tager udgangspunkt i borgernes ressourcer og udspringer for borgens individuelle §141 handleplan. Der bliver igennem styresystemet Sekoia sikret, at der arbejdes målrettede og systematisk. Dette bruges til, hele tiden at have fokus og evidens for hvad der virker, for den enkelte borger. Udgangspunktet er er borgeren skal kunne klare mest muligt selv, og (lære at) tage ansvar for eget liv. Fællesbo er i tæt dialog med andre interessenter.

Antal beboer: 10

Personaledækning:

2 morgenpersonale
2 aftenpersonale
1 nattepersonale

Døgntakst: 1.800 kr. (ekskl. Husleje)

Alternative målgruppe (efter lov om social service §107 og §108):

  • Personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne
  • Personer med psykiske vanskeligheder.
  • Senhjerneskade

Alternative normering

  • 8 borger: 2.200 (ekskl. Husleje)
  • 12 borger: 1.500 (ekskl. Husleje)