Personale

Personale

Personalet på Fonden Fællesbo Grindsted er ildsjæle, der brænder for arbejdet med målgruppen.

Personalet på Fællesbo er passionerede i at være den forskel, der er med til at give borgerne et trygt, meningsfuldt, og selvstændigt liv. Et af nøgleordene er livsglæde.

Dette kommer til udtryk i personalets daglige arbejde med beboerne på Fællesbo. Dette gør sig både gældende i den daglige relation og i det faglige professionelle arbejde.

Kompetent og fagligt personale

Personalet på Fonden Fællesbo Grindsted har alle den nødvendige faglige uddannelse samt eventuel efteruddannelse og specialviden inden for de relevante fagområder.

Ved at have en personalegruppe der er dygtig og kompetent, sikrer vi at borgerne på Fonden Fællesbo Grindsted udvikler sig i en god, meningsfuld og livgivende hverdag.

Personalegruppen bruger hinanden til faglig sparring, hvilket er med til at sikre en høj faglighed i det daglige pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder for at gøre hinanden bedre til gavn for den enkelte borger. Udover den daglige sparring i personalegruppen er der tilknyttet ekstern supervisor.

Vores ambition for personalegruppen er at vi reflekterer og undrer os over egen praksis, at vi som personale udvikler os fagligt såvel som menneskeligt. Vi har fokus på udvikling og udnyttelse af hinandens kompetencer samt evnen til at arbejde med fælles retninger.

Den overordnede værdi er tillid og respekt for hinanden. Vi ser relationelt samarbejde som et vigtigt element i det faglige arbejde, hvor vi som personalegruppe spiller hinanden bedre” (fra arbejdet med kerneopgaven 2019).

Forudsigelighed og trygge rammer

En tryg og forudsigelig hverdag er en af de vigtigste ting for, at borgerne kan udvikle sig og opleve trivsel. En af de vigtigste opgaver for personalet på Fonden Fællesbo Grindsted er at skabe denne genkendelighed i hverdagen, bl.a. gennem en ensartethed i den pædagogiske hverdag.

Direktionen – Fonden Fællesbo Grindsted

Peter Ladekarl Hansen

Peter Ladekarl Hansen

Leder

Ansættelsesår: 2014
E-mail: [email protected]

Uddrag af CV:

2022 Medicingivningskursus
2022 KRAP 10 dages kursus
2019 Diplom i ledelse
2017 Active Support
2015 Arbejdsmiljøuddannelsen
2015 Ledelse af pædagogiske processer (diplommodul)
2011 Medicinkursus / 2019: Det risikobaserede sundhedstilsyn på bosteder og døgninstitutioner
2010 Professionsbachelor som pædagog

 

Personale på afd. Kirkegade & udekørende team efter §85

Sys Andersen

Sys Andersen

Koordinator & Socialpædagog

Ansættelsesår: 2017
E-mail: [email protected]

Uddrag af uddannelser & kursuser::

2022 Medicingivningskursus
2022 KRAP 10 dages kursus
2019 Vagtplanlægning
2004 Terapeutisk kontakt (1 årigt kursus)
1981 Socialpædagog

 

Niels Jakobsen

Niels Jakobsen

Socialpædagog

Ansættelsesår: Kirkegade: 2012.
E-mail: [email protected]
Vita – Center for socialt arbejde/ Fonden Rolighedsvej 2001.

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2022 Medicingivningskursus
2022 KRAP 10 dages kursus
2017 Arbejdsmiljøuddannelsen
2012 Seksualvejleder
2004 Neuropædagogisk uddannelse – med særligt henblik på udviklingshæmmede (138 lektioner)
1994 Socialpædagog

 

 

Anita Jørgensen

Anita Jørgensen

Socialpædagog

Ansættelsesår: 2021
E-mail: [email protected]

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2022 Medicingivningskursus
2022 KRAP Level 2
Kursusforløb i Etik og etiske dilemmaer
10 dages KRAP kursus
2014 Praktikvejlederuddannelsen. Diplomuddannelse
2011 Professionsbachelor som pædagog
Anja Hansen

Anja Hansen

Socialpædagog

Ansættelsesår: 2021
E-mail: [email protected]

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2022 Medicingivningskursus
2022 KRAP Level 2
2020 Neuropsykologi og Neuropædagogik
2020 NADA
2017 KRAP opfølgning
2013 KRAP
1998 Socialpædagog

 

Lotte Tjellesen

Lotte Tjellesen

Socialpædagog

Ansættelsesår: 2021
E-mail: [email protected]
Arbejdsmiljørepræsentant og talsperson

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2022 Arbejdsmiljøuddannelsen
2022 Medicingivningskursus
2022 KRAP level 2
2021 VUM 2.0 og fællesfaglige begreber
10 dages KRAP kursus
3 dages medicingivnings kursus
2013 Professionsbachelor som pædagog

 

Brian Bendixen

Brian Bendixen

Socialpædagog

Ansættelsesår: 2022
E-mail: [email protected]

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2022 Medicingivningskursus
2022 KRAP Levet 2
2020 KRAP
2019 Facilitering af dialog og dilemma håndtering
2017 Medicin kursus
2016 Mester i eget liv, design af pædagogiske processer
2012 Udviklingshæmning og Demens
2003 Pædagog

 

Helle S Pedersen

Helle S Pedersen

Socialpædagog

Ansættelsesår: 2022
E-mail: [email protected]

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2022 KRAP Levet 2
2021 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
2021 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
2021 Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
2017 3 dages medicingivnings kursus
2016 Professionsbachelor som pædagog

 

Dorthe Gjerlevsen

Dorthe Gjerlevsen

Socialpædagog

Ansættelsesår: 2023
E-mail: [email protected]

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2020 At forstå de Meget Sensitive og de HyperSensitive, ligheder, forskelle og udfordringer
2015  Power to Parents
1985 Socialpædagog

 

Service

Jytte Bøcher Hansen

Jytte Bøcher Hansen

Servicemedarbejder & Rengøring

Ansættelsesår: 2018

Administration

Betina Jørgensen

Betina Jørgensen

Økonomi

Ansættelsesår: 2019
E-mail: [email protected]

Hanne Sixhøi

Hanne Sixhøi

Regnskabsassistent

Tilkaldevikarer:

Bodil Klingenborg

Bodil Klingenborg

Folkeskolelærer

Ansættelsesår: 2019

Anette Rathe Andersson

Anette Rathe Andersson

Socialpædagog

Ansættelsesår: 2021

Dorthe Mikkelsen

Dorthe Mikkelsen

Social – og sundhedshjælper

Ansættelsesår: 2021

Stine Dam Baylon

Stine Dam Baylon

Social- og sundhedsassistent

Ansættelsesår: 2024