Personale

Personale

Personalet på Fonden Fællesbo Grindsted er ildsjæle, der brænder for arbejdet med målgruppen.

Personalet på Fællesbo er passionerede i at være den forskel, der er med til at give borgerne et trygt, meningsfuldt, og selvstændigt liv. Et af nøgleordene er livsglæde.

Dette kommer til udtryk i personalets daglige arbejde med beboerne på Fællesbo. Dette gør sig både gældende i den daglige relation og i det faglige professionelle arbejde.

Kompetent og fagligt personale

Personalet på Fonden Fællesbo Grindsted har alle den nødvendige faglige uddannelse samt eventuel efteruddannelse og specialviden inden for de relevante fagområder.

Ved at have en personalegruppe der er dygtig og kompetent, sikrer vi at borgerne på Fonden Fællesbo Grindsted udvikler sig i en god, meningsfuld og livgivende hverdag.

Personalegruppen bruger hinanden til faglig sparring, hvilket er med til at sikre en høj faglighed i det daglige pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder for at gøre hinanden bedre til gavn for den enkelte borger. Udover den daglige sparring i personalegruppen er der tilknyttet ekstern supervisor.

Vores ambition for personalegruppen er at vi reflekterer og undrer os over egen praksis, at vi som personale udvikler os fagligt såvel som menneskeligt. Vi har fokus på udvikling og udnyttelse af hinandens kompetencer samt evnen til at arbejde med fælles retninger.

Den overordnede værdi er tillid og respekt for hinanden. Vi ser relationelt samarbejde som et vigtigt element i det faglige arbejde, hvor vi som personalegruppe spiller hinanden bedre” (fra arbejdet med kerneopgaven 2019).

Forudsigelighed og trygge rammer

En tryg og forudsigelig hverdag er en af de vigtigste ting for, at borgerne kan udvikle sig og opleve trivsel. En af de vigtigste opgaver for personalet på Fonden Fællesbo Grindsted er at skabe denne genkendelighed i hverdagen, bl.a. gennem en ensartethed i den pædagogiske hverdag.

Direktionen – Fonden Fællesbo Grindsted

Peter Ladekarl Hansen

Peter Ladekarl Hansen

Leder

Ansættelsesår: 2014
Uddrag af CV:

2019 Diplom i ledelse
2017 Active Support
2015 Arbejdsmiljøuddannelsen
2015 Ledelse af pædagogiske processer (diplommodul)
2011 Medicinkursus / 2019: Det risikobaserede sundhedstilsyn på bosteder og døgninstitutioner
2010 Professionsbachelor som pædagog

E-mail: [email protected]

 

Personale på afd. Kirkegade & udekørende team efter §85

Sys Andersen

Sys Andersen

Koordinator & hjemmevejleder

Ansættelsesår: 2017

Uddrag af uddannelser & kursuser::

2019 Vagtplanlægning
2004 Terapeutisk kontakt (1 årigt kursus)
1981 Socialpædagog

E-mail: [email protected]

Charlotte Neumann

Charlotte Neumann

Hjemmevejleder og tillidsrepræsentant for medlemmer af SL

Ansættelsesår: 2010

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2019 Medicinkursus
1993 Socialpædagog

E-mail: [email protected]

 

Niels Jakobsen

Niels Jakobsen

Hjemmevejleder og arbejdsmiljørepræsentant

Ansættelsesår: Kirkegade: 2012. Vita – Center for socialt arbejde/ Fonden Rolighedsvej 2001.

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2017 Arbejdsmiljøuddannelsen
2012 Seksualvejleder
2004 Neuropædagogisk uddannelse – med særligt henblik på udviklingshæmmede (138 lektioner)
1994 Socialpædagog

E-mail: [email protected]

 

Anita Jørgensen

Anita Jørgensen

Hjemmevejleder

E-mail: [email protected]
Ansættelsesår: 2021
Uddrag af uddannelser & kursuser::

  Kursusforløb i Etik og etiske dilemmaer
  10 dages KRAP kursus
2014 Praktikvejlederuddannelsen. Diplomuddannelse
2011 Professionsbachelor som pædagog
Anja Hansen

Anja Hansen

Hjemmevejleder

Ansættelsesår: 2021

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2020 Neuropsykologi og Neuropædagogik
2020 NADA
2017 KRAP opfølgning
2013 KRAP
1998 Socialpædagog

E-mail: [email protected]

Lotte Tjellesen

Lotte Tjellesen

Hjemmevejleder

Ansættelsesår: 2021

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2021 VUM 2.0 og fællesfaglige begreber
  10 dages KRAP kursus
  3 dages medicingivnings kursus
2013 Professionsbachelor som pædagog

E-mail: [email protected]

Tina Ozaki

Tina Ozaki

Hjemmevejleder

Ansættelsesår: 2021

Uddrag af uddannelser & kursuser:

  Medicinkursus, det sociale område og medicinhåntering
  Konflikthåndtering og instruktør
  Nada
2020 Mentalisering og mentaliseringsbaseret pædagogik
2020 Neropædagogik
2019 Seksualvejlederuddannelsen
2004 Professionsbachelor som pædagog

E-mail: [email protected]

Service

Jytte Bøcher Hansen

Jytte Bøcher Hansen

Servicemedarbejder & Rengøring

Ansættelsesår: 2018

Administration

Betina Jørgensen

Betina Jørgensen

Økonomi

Ansættelsesår: 2019
E-mail: [email protected]

Hanne Sixhøi

Hanne Sixhøi

Regnskabsassistent