Personale

Personale

Personalet på Fonden Fællesbo Grindsted er ildsjæle, der brænder for arbejdet med målgruppen.

Personalet på Fællesbo er passionerede i at være den forskel, der er med til at give borgerne et trygt, meningsfuldt, og selvstændigt liv. Et af nøgleordene er livsglæde.

Dette kommer til udtryk i personalets daglige arbejde med beboerne på Fællesbo. Dette gør sig både gældende i den daglige relation og i det faglige professionelle arbejde.

Kompetent og fagligt personale

Personalet på Fonden Fællesbo Grindsted har alle den nødvendige faglige uddannelse samt eventuel efteruddannelse og specialviden inden for de relevante fagområder.

Ved at have en personalegruppe der er dygtig og kompetent, sikrer vi at borgerne på Fonden Fællesbo Grindsted udvikler sig i en god, meningsfuld og livgivende hverdag.

Personalegruppen bruger hinanden til faglig sparring, hvilket er med til at sikre en høj faglighed i det daglige pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder for at gøre hinanden bedre til gavn for den enkelte borger. Udover den daglige sparring i personalegruppen er der tilknyttet ekstern supervisor.

Vores ambition for personalegruppen er at vi reflekterer og undrer os over egen praksis, at vi som personale udvikler os fagligt såvel som menneskeligt. Vi har fokus på udvikling og udnyttelse af hinandens kompetencer samt evnen til at arbejde med fælles retninger.

Den overordnede værdi er tillid og respekt for hinanden. Vi ser relationelt samarbejde som et vigtigt element i det faglige arbejde, hvor vi som personalegruppe spiller hinanden bedre” (fra arbejdet med kerneopgaven 2019).

Forudsigelighed og trygge rammer

En tryg og forudsigelig hverdag er en af de vigtigste ting for, at borgerne kan udvikle sig og opleve trivsel. En af de vigtigste opgaver for personalet på Fonden Fællesbo Grindsted er at skabe denne genkendelighed i hverdagen, bl.a. gennem en ensartethed i den pædagogiske hverdag.

Direktionen – Fonden Fællesbo Grindsted

Peter Ladekarl Hansen

Peter Ladekarl Hansen

Leder

Ansættelsesår: 2014
Uddrag af CV:

2019 Diplom i ledelse
2017 Active Support
2015 Arbejdsmiljøuddannelsen
2015 Ledelse af pædagogiske processer (diplommodul)
2011 Medicinkursus / 2019: Det risikobaserede sundhedstilsyn på bosteder og døgninstitutioner
2010 Professionsbachelor som pædagog

E-mail: [email protected]

 

Personale på afd. Kirkegade & udekørende team efter §85

Sys Andersen

Sys Andersen

Koordinator & hjemmevejleder

Ansættelsesår: 2017

Uddrag af uddannelser & kursuser::

2019 Vagtplanlægning
2004 Terapeutisk kontakt (1 årigt kursus)
1981 Socialpædagog

E-mail: [email protected]

Charlotte Neumann

Charlotte Neumann

Hjemmevejleder og tillidsrepræsentant for medlemmer af SL

Ansættelsesår: 2010

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2019 Medicinkursus
1993 Socialpædagog

E-mail: [email protected]

 

Niels Jakobsen

Niels Jakobsen

Hjemmevejleder og arbejdsmiljørepræsentant

Ansættelsesår: Kirkegade: 2012. Vita – Center for socialt arbejde/ Fonden Rolighedsvej 2001.

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2017 Arbejdsmiljøuddannelsen
2012 Seksualvejleder
2004 Neuropædagogisk uddannelse – med særligt henblik på udviklingshæmmede (138 lektioner)
1994 Socialpædagog

E-mail: [email protected]

 

Christina Breinbjerg Nielsen

Christina Breinbjerg Nielsen

Hjemmevejleder

Ansættelsesår: 2017

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2019 Medicinkursus
2009 & 2011 Neuropædagogik
2009 Massage som et pædagogisk redskab (4 moduler)
2006 Professionsbachelor som pædagog

E-mail: [email protected]

Gitte Mikkelsen

Gitte Mikkelsen

Hjemmevejleder

Ansættelsesår: 2012

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2010 Dokumentation og evaluering i pædagogisk arbejde
2010 Sorg & krise i pædagogisk arbejde
2005 Det gode samarbejde
2003 Livshistoriebøger

E-mail: [email protected]

Ulla Østergaard Klindt

Ulla Østergaard Klindt

Hjemmevejleder

Ansættelsesår: 2019

Uddrag af uddannelser & kursuser:

2014 Psykiatriske diagnoser
2013 Konflikthåndtering og konfliktnedtrapning i arbejdet med psykiatriske patienter
2012 NLP- & coachuddannelse
1998 Pædagoguddannelsen

E-mail: [email protected]

Service

Jytte Bøcher Hansen

Jytte Bøcher Hansen

Servicemedarbejder & Rengøring

Ansættelsesår: 2018

Administration & udvikling

Betina Jørgensen

Betina Jørgensen

Økonomi

Ansættelsesår: 2019
E-mail: [email protected]

Bertil Michael Mahs

Bertil Michael Mahs

Udvikling & ledelse

Ansættelsesår: 2019
E-mail: [email protected]