Organisation

Om os

Fonden Fællesbo Grindsted er en almennyttig ikke erhvervsdrivende fond. Fonden Fællesbo Grindsted har historisk og praktisk nære forbindelser til Fonden Vita – Center for socialt arbejde.

Fonden Fællesbo Grindsted har en stærk identitet og lang erfaring inden for det socialpædagogiske felt. Fonden Fællesbo Grindsted er drevet af ildsjæle, der brænder for arbejdet med at gøre en forskel for målgruppens liv. Vi ser vores vigtigste kerneopgaver som værende at vi i samarbejde med borgeren, udvikler og anvender den enkeltes ressourcer til at udvikle sig:

  • Praktisk
  • Personligt
  • Socialt
  • Give udtryk for ønsker
  • I at udvise og tage initiativ

Dette er med til at give den enkelte borger følelsen af større selvstændighed, selvværd og livskvalitet.

Fonden Fællesbo Grindsted er godkendt af Socialtilsyn Syd. Læs vores tilsynsrapporter her.

Historie

Fonden Fællesbo Grindsted har rødder tilbage til 1992. Her blev Fællesbo Rolighedsvej oprettet af Familieplejen i Vejle & Ribe amt (Nu Fonden Vita – Center for socialt arbejde). Fællesbo Rolighedsvej var et bo-træningstilbud for unge med varig nedsat funktionsevne under 18 år. Organisatorisk hørte Fællesbo Rolighedsvej under Familieplejen i Vejle & Ribe amt. I 2009 bliver Fællesbo Rolighedsvej en selvstændig ikke erhvervsdrivende fond.

I 2010 bliver afdelingen Kirkegade oprettet. Målgruppen på Kirkegade er voksne med varig nedsat funktionsevne. Samtidig med oprettelsen af afdelingen Kirkegade, skifter fonden navn til vores nuværende navn Fonden Fællesbo Grindsted. I 2011 lukkede afdelingen på Rolighedsvej grundet manglende efterspørgsel fra kommunerne.