Hverdagen

Hverdagen

Morgen

Hver morgen er individuel for borgerne og behovet for pædagogisk støtte varierer. I hverdagen møder den første medarbejder ind kl. 7. Herefter laver en borger kaffe i fælleslejligheden. De enkelte borgere kommer lidt efter lidt over i fælleslejligheden for at spise morgenmad inden de tager på arbejde.

Hjemmedage

Hjemmedagene tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og indsatsmål. Der arbejdes strukturelt med en hjemmedagsplan gang for gang. Selve hjemmedagens planen er lavet i et samarbejde mellem kontaktpersonalet og den enkelte borger. Mange af rutinerne kender borgeren for hjemmedagen før, hvilken giver en genkendelig og forudsigelig dag. Der ordnes daglige gøremål som oprydning, opvask og indkøb. Alle borgere deltager ud fra deres individuelle ressourcer. Hjemmedage bruges ligeledes ofte til at arbejde med den enkelte borgers bestilling.

Eftermiddag/aften

Eftermiddage og aftener er forskellige fra dag til dag. De er dog alle bygget op om de samme rutiner, der er med til at skabe en tryg og forudsigelig hverdag. Hver borger har egne individuelle rutiner og får i løbet af eftermiddagen og aftenen vejledning og støtte ud fra deres individuelle behov og mål.

For de borgere der har lyst, er der kaffe i fælleslejligheden kl. 15.30. Herefter forløber dagene forskelligt. Mandag og onsdag tager de borgere der ønsker det, ud og spiser aftensmad på en beskyttet café. De andre dage er det en borger der med støtte laver mad til alle. Aftensmaden er kl. 18, borgerne kan efter ønske og behov vælge at spise den i fælleslejligheden eller hjemme hos dem selv (de inviterer sommetider hinanden over på mad). Eftermiddage og aftener kan også byde på aktiviteter som svømning eller diskotek. Fælleslejligheden lukker kl. 21.30.

Weekend og helligdage

Weekenden og helligdage starter kl. 10. De fleste borgere kommer over til morgenmad i fælleslejligheden. Her planlægges dagen, hvor gøremål såsom indkøb, madlavning og evt. aktiviteter aftales. Ellers er weekenden bygget op omkring borgernes individuelle rutiner, behov og mål.

Tradition og aktiviteter

På det månedlige beboermøde drøftes forslag til kommende aktiviteter.

Der er mulighed for 3 større aktiviteter i løbet af året, hvoraf 1-2 aktiviteter ligger i sommerferien. Af større aktiviteter kan f.eks. nævnes: Sølund Festival, Grøn Koncert og tur til Lego House.

Udover de 3 aktiviteter har vi i løbet af året nogle faste traditioner som indbefatter:

  • Forårsaktivitet med pårørende

  • Julebanko med pårørende

  • Julehyggetur (ud at købe julegaver)

Udover disse større aktiviteter er der løbede aktiviteter som både er spontane og planlagte. Det kan være diskotek, gåture, juleklip og svømning.