Handleplaner

Borgernes handleplaner

Arbejdet med borgernes mål

På Fællesbo Kirkegade afvikles der som udgangspunkt et opfølgningsmøde for borgerne en gang årligt. Selve mødeafholdesen er individuel for hver borger. Som udgangspunkt er det et fysisk møde i borgerens eget hjem. På dette møde deltager borgeren, leder på Fællesbo Kirkegade, kontakthjemmevejleder fra Fællesbo Kirkegade, de pårørende (hvis borgeren ønsker dette), sagsbehandler og evt. personale fra borgerens beskæftigelse. Inden det årlige opfølgningsmøde evalueres borgerens år gennem en statusbeskrivelse, der sendes til handlekommunen. Statusbeskrivelsen bliver udarbejdet af borgerens kontakthjemmevejleder i samarbejde med borgeren selv.

 

Efter: 

Statusbeskrivelsen bliver udarbejdet af borgerens kontakthjemmevejleder i samarbejde med borgeren selv, ud fra de delmål der i samarbejde med borger løbende er arbejdet med.

Personale:

Administration & udvikling. Her slettes & udvikling

Bertil erstattes med Hanne Sixhøi, regnskabsassistent, [email protected]