Kirkegade §108

På Fonden Fællesbo Grindsted sigter vi efter, at borgerne oplever en forudsigelig og tryg dagligdag i deres hjem. Vores slogan om ”et godt sted at bo” bygger på mere og andet end det. På Fællesbo skal borgerne føle sig værdsat i fællesskabet, hvorved vores fælleslejlighed bliver centrum. Her laves der mad sammen med borgerne, spilles spil og snakkes om dagligdagen over en kop kaffe. Samtidig har borgerne deres egne boliger, som de kan trække sig tilbage til og invitere venner på besøg. Borgernes hjem er også rammen for at give den pædagogiske støtte og vejledning der er brug for, således den enkelte kan udvikle sig til at kunne mestre mest mulig selv – socialt såvel som praktisk. Samtidig skal borgeren føle sig tryg og værdsat i relationen med personalet. Her kommer borgeren i centrum for et anerkendende og respektfuldt samvær. Alt sammen med til at sikre at borgerne på Fællesbo sikres et godt sted at bo…

 

Målgruppe

Fællesbo Kirkegades målgruppe er personer med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse – udviklingshæmmede. De er alle placeret i en længerevarende boform efter §108 i lov om social service. Borgerne kan have en lettere psykiatrisk overbygning og/eller autistiske træk. Alle borgere på Fællesbo Kirkegade er mobile. På Fællesbo Kirkegade er der ingen nattevagt, hvilket den enkelte borger derfor skal være tryg ved.