Takster & visitation

Takser & visitation

Før endelig visitation afholdes visitationsmøde, hvor støtte behov og forventninger afklares. Heri aftales taksering og det planlagte forløb. Takseringen indeholder som udgangspunkt altid grund taksten, mens øvrige takser kan aftales efter behov.

For Fællesbo er det vigtigt at yde den optimale støtte. Der kan derfor aftales mindre støtte og taksering end grundteksten inden for Fællesbos Kirkegades trygge ramme. Dette kunne for eksempel være i forbindelse med at afklare, om borgeren er egnet til at bo i egen lejlighed uden for et botilbuds trykkerammer.

 

Grund takst

Takst 1 pr. døgn 2021:   1.781,00 kr.

Heraf udgør kr. 5.573,00 pr. måned i husleje, som handlekommunen kan få refunderet andel af via egenbetaling fra den enkelte borger.

Grund taksten indeholder støtte i hverdagene klokken 7.00 til 22.00 samt i weekender og helligdage klokken 10.00 til 22.00. Heri en hjemmedag om ugen fra klokken 9.30 til 14.00.

Takst 2 pr. døgn 2021: 1873,00 kr.

Heraf udgør kr. 5.573,00 pr måned i husleje, som handlekommunen kan få refunderet andel af via egenbetaling fra den enkelte borger.

Takst 2 indeholder udover takst 1:

  • Opfølgningsmøder/statusbeskrivelse hver halve år.
  • Ekstra støtte 2 timer i ugen.

Takst 3 pr. døgn 2021 kr. 1976,00 kr.

Heraf udgør 5.573,00 kr. pr måned i husleje, som handlekommunen kan få refunderet andel af via egenbetaling fra den enkelte borger.

Takst 3 indeholder ud over takst 1:

  • Opfølgningsmøder/statusbeskrivelse hvert kvartal.
  • Ekstra støtte 4 timer i ugen.