Målgruppe

Målgruppe

Målgruppen for de 2 § 107 tilbud på Fællesbo Kirkegade er personer med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse – udviklingshæmmede der skal afklares i forhold deres fremtidige placering. Man skal være mobil og føle sig tryg ved, at der ingen nattevagt er.

Selve tilbuddet bliver tilrettelagt efter den enkeltes borgers behov og udviklingsmuligheder. Se mere under taksering.

Et godt sted at bo

På Fonden Fællesbo Grindsted sigter vi efter, at borgerne oplever en forudsigelig og tryg dagligdag i deres hjem.

Vores slogan om ”et godt sted at bo” bygger på mere og andet end det. På Fællesbo skal borgerne føle sig værdsat i fællesskabet, hvorved vores fælleslejlighed bliver centrum. Her laves der mad sammen med borgerne, spilles spil og snakkes om dagligdagen over en kop kaffe.

Samtidig har borgerne deres egne boliger, som de kan trække sig tilbage til og invitere venner på besøg. Borgernes hjem er også rammen for at give den pædagogiske støtte og vejledning, der er brug for, således den enkelte kan udvikle sig til at kunne mestre mest mulig selv – socialt såvel som praktisk. Samtidig skal borgeren føle sig tryg og værdsat i relationen med personalet. Her kommer borgeren i centrum for et anerkendende og respektfuldt samvær. Alt sammen med til at sikre at borgerne på Fællesbo sikres et godt sted at bo.