Borgernes handleplaner

Borgernes handleplaner

Arbejdet med borgernes mål

På Fællesbo Kirkegade § 107 aftales der i samarbejde med borger og sagsbehandler, hvor ofte der skal afholdes opfølgningsmøde. Som udgangspunkt er det et fysisk møde i borgerens eget hjem.

Borgerens handleplan er en synlig del af borgernes liv og støtte til udvikling i dagligdagen. Evaluering og justering sker løbende i samarbejde mellem borgerne og pædagogiske team, der er tilknyttet. Selve opfølgningsmøderne er en opsamling på, hvor langt borgeren er med målene, og om de skal justeres til den nuværende situation. Det sidste opfølgningsmøde er en afslutning på §107-forløbet og afsluttes med en samlet status over forløbet med en vurdering af nuværende støttebehov.